Vymáhání výživného - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rodinné právo

Vymáhání výživného

Vymáhání výživného a naše právní služby

Vymáháním výživného se rozumí stav, kdy soud již pravomocně rozhodl o tom, komu a v jaké výši je dlužník povinen z titulu výživného platit.

Poskytujeme právní služby při vymáhání všech druhů výživného - výživné pro manžela/manželku, výživné pro rozvedeného manžela/manželku i výživné pro dítě. Jak se můžete na našich stránkách dočíst, obor rodinného práva je jednou z našich předních specializací. Rodinnému právu se věnujeme dnes a denně v naší advokátní praxi a publikujeme o rodinném právu i v odborném tisku.

Poskytujeme právní služby nejen při vymáhání tzv. dlužného výživného, ale též při vymáhání tzv. běžného výživného (tedy výživného splatného v budoucnu). Pomůžeme Vám nejen s vymáháním výživného, na kterém již v minulosti vznikl dluh, ale rovněž s vymáháním výživného, které má dlužník platit teprve v budoucnu. I takové výživné lze totiž v některých případech úspěšně vymáhat.

Výživné vymáháme cestou soudního exekutora. Tomu zašleme návrh na zahájení exekuce a zastupujeme Vás v exekučním řízení. Umíme zpracovat v
šechny dokumenty potřebné pro vymáhání výživného s vysokou odborností; víme, jaké náležitosti musí návrh na zahájení exekuce splňovat z hlediska formálního i obsahového a jaké musí mít přílohy. Komunikujeme za Vás se soudním exekutorem a zasíláme Vám všechna rozhodnutí, která v rámci exekuce soudní exekutor vydá. Díky činnosti soudního exekutora můžete o dlužníkovi zjistit řadu informací, které Vám dlužník nesděluje a které jsou přitom pro vymáhání výživného důležité (adresa dlužníka, zaměstnavatel dlužníka, majetek dlužníka ad.). O krocích, které při vymáhání výživného činíme my nebo soudní exekutor, Vás obratem informujeme.

Kdo platí naši odměnu?

S účinností od 1. 1. 2016 nebudete za naše právní služby fakticky platit žádnou odměnu, a to ani předem, ani následně. Naší odměnou budou tzv. náklady právního zastoupení při exekučním řízení. Tyto náklady soudní exekutor vymáhá společně s Vaší pohledávkou (tj. s výživným pro Vás nebo výživným pro dítě) a nárok na naši odměnu nám vznikne až v okamžiku, když se soudnímu exekutorovi podaří takové náklady na dlužníkovi vymoci. Pokud soudní exekutor naše náklady nevymůže, jde taková skutečnost k naší tíži.

Co od Vás budeme potřebovat?

Celou řadu informací, z nichž ovšem velkou část zjistíme z pravomocného rozsudku soudu, kterým Vám bylo přiznáno výživné pro sebe nebo pro dítě. Z rozsudku se dozvíme, kdo má právo na výživné, od jaké doby a v jaké výši, kdy a jak se má výživné platit, a dozvíme se i to, kdo musí výživné platit. Od Vás budeme potřebovat
zejména informace o tom, jak skutečně probíhalo a probíhá placení výživného, jaký dluh na výživném vznikl a proč vlastně chcete, aby výživné vymáhal soudní exekutor. Budete-li mít informace o aktuálním bydlišti, zaměstnání či majetku dlužníka, bude to pro účely exekuce výhodou, není to však nutné. Přesný souhrn informací a podkladů, které budeme potřebovat pro vymáhání výživného, Vám samozřejmě zašleme, jakmile nás zmocníte k zastupování v exekučním řízení.

Co získáte, pokud nás pověříte vymáháním výživného?

Ve zkratce řečeno, získáte profesionální právní služby advokátů, kteří se specializují na rodinné právo:

a)
Nebudete nám dopředu platit žádnou odměnu za právní služby. S výplatou naší odměnu počkáme na okamžik, kdy soudní exekutor vymůže náklady exekuce. Fakticky naši odměnu nezaplatíte Vy, ale dlužník. Pokud soudní exekutor naši odměnu nevymůže, je to naše riziko.

b) Všechny dokumenty potřebné pro vymáhání výživného zpracujeme s vysokou odborností. Přesně víme, co je třeba soudnímu exekutorovi sdělit a jaké náležitosti musí návrh na zahájení exekuce splňovat. Spočítáme dlužné výživné a uvedeme argumenty, proč je třeba vymáhat i výživné splatné v budoucnu.

c) Komunikujeme za Vás se soudním exekutorem. O krocích, které soudní exekutor při vymáhání výživného učinil, Vás obratem informujeme.

d) Zasíláme Vám všechna rozhodnutí, která v rámci exekuce soudní exekutor vydá.

e) Informujeme Vás, zda se exekutorovi podařilo vymoci výživné na dlužníkovi.

Kontaktní formulář

Pokud nás chcete kontaktovat za účelem vymáhání výživného pro sebe nebo pro své dítě, můžete využít následující e-mailový formulář. Jeho odesláním se samozřejmě nezavazujete k odběru žádných služeb ani k jakékoliv peněžité úhradě. Zpráva bude odeslána na e-mailovou adresu kancelar@akcv.cz. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky