Právní služby na dálku - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní služby

Právní služby na dálku

Poskytování právních služeb je možné nejen formou osobních jednání (př. schůzka  v advokátní kanceláři, naše účast na soudních jednáních apod.), ale rovněž na dálku, kdy dotaz ze strany klienta a následně i dodání právní služby probíhá pouze elektronickou formou. Výhodou těchto právních služeb je možnost požádat o právní službu odkudkoliv, stejně jako právní službu (př. právní rozbor, doporučení nejlepšího postupu v řešení problému apod.) kamkoliv doručit.

Povinnosti advokátní kanceláře ve vztahu ke klientovi

Advokátní kancelář musí ve vztahu ke klientovi dodržet všechny povinnosti, které jsou jí uloženy právními předpisy.
Advokát má stejné povinnosti vůči klientovi, s nímž jedná bezprostředně, i vůči klientovi, s nímž jedná pouze telefonicky či e-mailem.

Co může klient prostřednictvím právní služby na dálku získat?

Mezi nejčastější formy právní pomoci, kterou
naši advokáti na dálku poskytují, patří:

1. zodpovězení dotazu z hlediska platného práva
Právní služba spočívá ve zpracování odpovědí na dotazy klienta vztahující se ke konkrétnímu dílčímu problému, a to tak, že odpověď je zpracována z hlediska platného práva, judikatury vysokých soudů a znalostí a zkušeností s praktickou stránkou aplikace práva.

2. doporučení vhodného postupu
Právní služba spočívá ve zpracování doporučení pro další postup tak, aby byly zohledněny zájmy klienta a aby byly využity všechny vhodné zákonné prostředky a postupy. Dle požadavku klienta může být součástí právní služby též zpracování příslušných právních dokumentů (např. vyjádření klienta vůči úřadům, sepis procesního podání, návrh písemností určených třetí straně apod.).

3. zpracování stanoviska k právním dokumentům, zpracování právního rozboru
Právní služba spočívá v prostudování právních dokumentů, jako jsou návrhy smluv, smlouvy již uzavřené, procesní podání apod., a v následném zpracování stanoviska, vyjádření, připomínek či návrhů na změny a doplnění těchto dokumentů.
Naše stanovisko může být podle požadavku zájemce o poskytnutí právní služby zpracováno v samostatném dokumentu nebo formou revizí do dokumentu zaslaného zájemcem.

4. sepis procesního podání
Právní služba spočívá v přípravě vhodného procesního podání tak, aby bylo buď zahájeno příslušné řízení, nebo aby byl učiněn vhodný procesní úkon řízení již probíhajícího. Do této skupiny patří též sepisy dopisů a jiných podání vůči protistraně.

5. sepis smluv a dohod
Právní služba spočívá v přípravě konkrétní, zájemcem požadované, právní dohody nebo smlouvy.

Doba dodání právní služby

K
lientovi zasíláme výstup právní služby zpravidla jeden až čtyři pracovní dny po zaplacení odměny za právní službu. Poskytnutí právní služby na dálku nelze realizovat ve složitých případech. V případě, že dle našeho názoru nebude možné poskytnout právní službu jen elektronickou formou (např. pokud je nutná osobní právní porada s klientem nebo jednání s dalším subjektem dané kauzy), bude o tomto zájemce o právní pomoc informován.

Jak postupovat v případě zájmu poptat právní službu na dálku?

V případě zájmu o právní pomoc na dálku využijte formulář na stánce Kontakty nebo se s námi spojte telefonicky. Sdělte nám popis Vašeho problému/dotazu a specifikujte, o jakou právní službu máte zájem. Se zaslanou zprávou se seznámíme a navrhneme Vám konkrétní podobu případné právní služby. Dotaz ani náš návrh na podobu právní služby Vás k ničemu nezavazuje. Bude na Vás, zda se rozhodnete návrh akceptovat.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky