Pro věřitele - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní služby

Právní služby pro věřitele

Advokáti poskytují komplexní právní služby při založení a vzniku, plnění, ochraně i vymáhání pohledávek věřitelů. Smyslem této právní pomoci je zajistit věřitelům ochranu před dlužníky v době před splatností i po splatnosti jejich pohledávek, a to od samotného právního ošetření vzniku pohledávek až k jejich soudnímu či mimosoudnímu vymožení v případě, že nebyly splněny dobrovolně.

Zejména

  • připravujeme smluvní dokumenty, na jejichž základě dochází ke vzniku pohledávky a dluhu, a to takovým způsobem, aby se co možná nejvíce upevnilo právní postavení věřitele a aby jeho pohledávka byla zajištěna od samotného vzniku,

  • u smluv dbáme na zakotvení účinné vymahatelnosti pohledávky,

  • jednáme v zastoupení věřitele s dlužníkem v předsoudním stadiu, a to s cílem dosáhnout dobrovolného splnění splatné pohledávky; v tomto smyslu zasíláme dlužníkovi upomínky a vedeme s ním jednání sloužící k možnému alternativnímu plnění jeho dluhu (např. splátkové kalendáře, sjednání dodatečných způsobů zajištění pohledávky, uznání dluhu apod.),

  • lustrujeme dlužníky klienta a jejich majetek ve veřejně přístupných informačních systémech (insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí apod.);

  • zastupujeme klienta ve všech soudních a mimosoudních řízeních, pokud se týkají jeho pohledávek, a uplatňujeme v zastoupení klienta všechny zákonné prostředky ochrany jeho práv,

  • připravujeme klientovi přihlášky či jiné obdobné úkony do insolvenčního či exekučního řízení atd.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky