Péče o děti - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rodinné právo

Péče o děti

V oblasti péče o nezletilé děti poskytujeme klientům zejména následující právní služby:

a) sepis návrhů a dohod ve věci péče o dítě po rozvodu rodičů a zastupování klienta v celém řízení;
b) sepis návrhů a dohod ve věci výživného pro dítě a zastupování klienta v celém řízení;
c) zpracování návrhů na omezení rodičovské odpovědnosti;
d) sepis návrhů v záležitosti významné pro dítě;
e) sepis návrhů a dohod ve věci úpravy styku dítěte s rodičem;
f) právní poradenství ve věci povinnosti rodičů sdělovat si všechny podstatné informace týkající se dítěte;
g) právní poradenství týkající se péče rodičů o záležitosti dítěte a jmění dítěte;
h) zastupování klienta v řízení o udělení souhlasu soudu s právním úkonem týkajícím se jmění dítěte;
i) uplatňování nároků neprovdané matky na výživné a úhradu některých nákladů;
j) sepis návrhů a dohod o styku dítěte s prarodiči;
k) sepis návrhů na přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti.

Problematice nezletilých dětí se věnujeme také v rámci naší publikační činnosti v odborné právnické literatuře, kde jsme autory následujících příspěvků:

Corradiniová, S.: Náhrada škody při maření styku s dítětem (1. část), Právo a rodina, č. 7, str. 15 - 19, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Náhrada škody při maření styku s dítětem (2. část), Právo a rodina, č. 8, str. 16 - 19, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Pojem řádné přípravy dítěte na styk s rodičem, Právo a rodina, č. 8, str. 7 - 11, Linde, Praha 2010
Corradiniová
, S.: Perpetuatio fori v řízeních péče soudu o nezletilé, Bulletin advokacie, č. 6, str. 36 - 39, ČAK, Praha 2010
Corradiniová
, S.: Rodina za plexisklem, Bulletin advokacie, č. 5, str. 70 - 73, ČAK, Praha 2012 (3. místo v soutěži Právník roku 2011, kategorie Talent roku) Čtěte online.
Corradiniová
, S.: Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky (1. část), Právo a rodina, č. 5, str. 12 - 16, Linde, Praha 2010
Corradiniová
, S.: Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky (2. část), Právo a rodina, č. 6, od str. 5, Linde, Praha 2010
Vypušťák
, R.: Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků (1. část), Právo a rodina, č. 11, str. 16, Linde, Praha 2012
Vypušťák
, R.: Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků (2. část), Právo a rodina, č. 12, str. 10, Linde, Praha 2012
Corradiniová S., Vypušťák R.: K novému rodinnému právu: do roka a do dne, Právo a rodina č. 1, str. 8 - 11, Linde, Praha 2012
Vypušťák, R.: K ochraně práv nezletilého v civilním sporu, Právo a rodina, č. 12, str. 13, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem, Právo a rodina, č. 1, str. 1, Wolters Kluwer, Praha 2015
Vypušťák, R.: K prostředkům pro zjištění názoru nezletilého v civilním řízení, Právo a rodina, č. 3, str. 1, Wolters Kluwer, Praha 2015
Vypušťák, R.: K rozhodování o významných záležitostech dítěte, Právo a rodina, č. 4, str. 13, Wolters Kluwer, Praha 2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky