Manželství - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rodinné právo

Manželství

V otázkách manželství poskytujeme právní služby jak ve věcech relevantních v průběhu manželství, tak v případech sporného i nesporného rozvodu a následného vypořádání společného jmění.

Naše právní služby mají zejm. podobu

 • poradenství ohledně klasických práv a povinností manželů;

 • poradenství ohledně nově formulovaných práv a povinností manželů (sdělování údajů o svých příjmech a o stavu svého jmění, sdělování údajů o stávajících i uvažovaných pracovních a podobných činnostech ad.);

 • poradenství ve věci příspěvků každého z manželů na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti, jakož i v otázkách obstarávání záležitostí rodiny

 • poradenství ohledně důsledků porušování práv a povinností manželů;

 • poradenství ohledně rozhodování manželů v záležitostech rodiny;

 • poradenství ohledně právních úkonů jednoho z manželů;

 • poradenství ohledně důsledků jednání jednoho z manželů pro oba manžely;

 • poradenství v případě nesouhlasu jednoho z manželů s jednáním druhého manžela;

 • sepisu žalob o rozvod manželství (sporný rozvod, nesporný/smluvený rozvod);

 • poradenství ohledně posuzování viny jednoho z manželů na rozvodu;

 • právního poradenství o povinnosti manželů přispívat na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti

 • zastupování v řízení o nahrazení souhlasu jednoho z manželů s podstatnou záležitostí rodiny;

 • právního poradenství týkajícího se nesouhlasu manžela s jednáním druhého manžela a dovolání se neplatnosti právního jednání druhého manžela;

 • zastupování v řízení o určení výživného manžela;

 • právního poradenství ohledně určení, zda je dluh jednoho z manželů součástí SJM či nikoliv;

 • právního poradenství ohledně uspokojování věřitelů z majetku spadajícího do SJM;

 • sepisu dohody o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu manželství (dohoda o vypořádání SJM), včetně poradenství ohledně rozsahu SJM, nabývání majetku do SJM, vkladů do SJM z výlučného majetku jednoho z manželů, zápočtů vkladů jednoho z manželů do SJM, použití SJM pro výlučný majetek jen jednoho z manželů, použití SJM pro podnikání jednoho z manželů atd.;

 • právního poradenství ve věci určování neúčinnosti dohody o vypořádání SJM;

 • právního poradenství v případě insolvence jednoho z manželů;

 • právního poradenství k bydlení manželů (odvozené právo bydlení druhého manžela, omezení či vyloučení práva manžela bydlet v domě nebo bytě ad.);

 • sepisu žalob na výživné manžela a zastupování v takovém řízení;

 • sepis dohody o nahrazení výživného manžela odbytným.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky