Insolvence - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní služby

Insolvence, zastupování v insolvenčním řízení, oddlužení

V souvislosti s insolvenčním řízením poskytujeme právní pomoc věřitelům, kterým aktuální právní úprava ukládá v souvislosti s uspokojením jejich pohledávek celou řadu povinností. V takových případech např.
• zpracováváme návrhy na zahájení insolvenčního řízení,
• poskytujeme právní poradenství věřitelům v souvislosti s přihláškami do insolvenčního řízení a s likvidací pohledávek za dlužníkem započtením,
• zastupujeme věřitele ve věřitelských orgánech a v incidenčních sporech,
• v krajním případě také
navrhneme klientovi podání podnětu k zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu zvýhodňování či poškozování věřitele - klienta,
• zastupujeme věřitele při uplatnění nároku na náhradu škody proti insolvenčnímu správci.

Právní pomoc však poskytujeme také dlužníkům, zejména při
• obraně před věřitelskými návrhy na prohlášení úpadku dlužníka,
• obraně před věřitelskými návrhy méně příznivých způsobů řešení úpadku dlužníka (např. konkurs x oddlužení či reorganizace),
• návrhu sanačního řešení úpadku dlužníka, vč. oddlužení splátkováním či sestavením reorganizačního plánu.

Kromě úkonů právní pomoci prováděných ve prospěch věřitelů či dlužníků poskytujeme právní pomoc také třetím osobám, jejichž majetková práva byla insolvenčním řízením dotčena. Jedná se zejména o sepis vylučovací žaloby a zastupování v soudním řízení, či o realizaci práv ručitelů, kteří splnili svůj ručitelský závazek vůči věřiteli.  

Podnikatelům s větším množstvím dlužníků nabízíme soustavné sledování dlužníků v insolvenčním rejstříku a komplexní zajištění všech povinností v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení ohledně některého z nich.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky